Monday, April 18

TIC, tac…viitorul incepe intotdeauna astazi


 „Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveți” acestea erau vorbele academicianului Grigore Moisil în 1973, da ați citit bine 1973 şi sunt mai actuale ca niciodată.


La 45 de ani după ce în Bucureşti au fost înfiinţate primele licee de informatică, Ministerul Educaţiei și Cercetării Naţionale a adoptat noul plan-cadru pentru învăţământul gimnazial, care introduce din 2017 ca materie obligatorie: Informatică şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor). Decizia luată de echipa condusă de Ministrul Adrian Curaj este similară celei adoptate de Academicianul Mircea Malița în anii 70,  pe când conducea destinele aceleiași instituții (Ministerul Învăţământului), prin care Informatica pătrundea sistematic în mediul universitar și liceal românesc.

În mod evident, Generaţia Z ( copii născuți după 2000, numiti si generaţia Internetului) trăieşte în simbioză cu tehnologia şi este marcată ireversibil de mediul digital. Educaţia formală actuală (de facto, TIC-ul există ca materie opţionala în majoritatea școlilor româneşti) nu are însă capacitatea de a oferi acestei generaţii competențele necesare şi există un dezechilibru major între noţiunile predate şi nivelul de cunoştinţe al copiilor de gimnaziu. Unor copii care sunt practic nedespărţiţi de tableta şi smartphone este imposibil să le atragi atenţia şi să le oferi valoare cu lecţii despre componentele unui calculator, structura de fişiere sau editare primară în word Adoptarea actualului plan-cadru ridica noi întrebări şi deschide noi dezbateri pe tema resurselor pe care Ministerul le are la dispoziţie pentru definirea ca materie şi predarea Informaticii. Cât de pregătite sunt cadrele didactice, cât de actuală este curricula şi mai ales cât de aplicată la specificul Generaţiei Z? O generatie orientată mai degrabă către touch decât către click, care este deprinsa să exploreze şi să descopere singură cunoştinţele, care procesează mai rapid informaţiile şi le  expune mai bine în scris decât oral?

Introducerea informaticii ca materie obligatorie în gimnaziu este un pas important dar nu este nici măcar începutul ci doar începutul începutului, dacă ar fi să-l parafrazăm pe Wiston Churchill. Paşii cu adevărat importanţi, provocarea majoră majoră pentru Ministerul Educatiei si Cercetării Naţionale, abia acum urmează, să aducă „Informatica” la nivelul prezentului şi mai ales la cerințele viitorului. Cu timp şi fără timp, Ministerul trebuie să dea forma strategiei şi să aibă abilitatea cooptării în acest demers a vizionarilor din educație și din industria IT, pentru a face din TIC elementul transformaţional esențial al generațiilor prezente şi viitoare.