Tuesday, February 23

Continua razboiul fostilor angajati ASSI cu ministrul Sandu

Mai jos comunicatul de presa al Sindicatului angajatilor ASSI:

Comunicatul de presă al MCSI transmis în data de 19 februarie 2010 domnul ministru Gabriel Sandu afirmă că foştii angajaţi ai Agenţei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale “îşi prejudiciază dreptul la muncă prin retragerea unui document fără ca acesta să fie completat conform reglementărilor în vigoare”. Precizăm că “retragerea” documentului personal numit “carnet de muncă” “fără ca acesta să fie completat conform reglementărilor în vigoare” nu este o vină a salariaţilor, ci a angajatorului ASSI şi, ulterior, a MCSI în calitate de succesor universal al patrimoniului fostei Agenţii pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, desfiinţată în baza Legii 329/2009.

Îi reamintim public domnului Gabriel Sandu că, aşa cum prevede Decretul nr. 92/1976, M.C.S.I. şi A.S.S.I erau obligaţi să semneze aceste carnete de muncă şi să le înmâneze completate cu toate înscrierile la zi, la data de 12.01.2010. Carnetul de muncă este un “act personal“ al titularului, adică de aceeaşi natură cu actele de identitate şi ca urmare, acesta nu poate fi cedat sau înstrăinat unei alte persoane decât titularul ei, iar ulterior încetării contractului individual de muncă, “carnetul de muncă poate fi reţinut numai de organul de urmărire penală”. Carnetele de muncă ale foştilor salariaţi ai A.S.S.I au fost completate conform prevederilor legale în vigoare la data de 12.01.2010 când au încetat raporturilor de muncă.

Alte acuze ar mai fi:
- neplata unor beneficii (salarii pe decembrie, bonuri de masa etc)
- lipsa unui dialog
- necompletarea unor documente
- blocarea adeverintelor de venituri